Spamfiltrering  


All mail som passerat det yttre spamfiltret går genom ytterligare ett spamfilter, SpamAssasin, som analyserar innehållet och markerar möjlig spam.
Systemet bygger på en poängskala, och mail som kommer över en viss nivå (f.n. 6) markeras med en header:
X-hkust.se-MailScanner-SpamCheck: spam

Denna header kan man låta sitt epostprogram titta efter och eventuellt sortera in matchande mail i en speciell spamfolder.

Mail som uppnår nästa nivå (f.n. 10) får även ordet {Spam? (nivå)} tillagt i ärenderaden.
Spamnivån markeras även med headern
X-hkust.se-MailScanner-SpamScore: sssss...
där antalet "s" är lika med spam-poängen. Detta gör det lätt att själv välja vid vilken nivå mailet skall betraktas som spam.

Exempel på mail headers för ett mail med 8 spampoäng:
X-hkust.se-MailScanner-SpamCheck: spam, SpamAssassin (score=8.82, required 6,.....
X-hkust.se-MailScanner-SpamScore: ssssssss


Exempel på mail headers för ett mail med 19 spampoäng:
Subject: {Spam? (19)} .....
X-hkust.se-MailScanner-SpamCheck: spam, SpamAssassin (score=19.488, required 6,.....
X-hkust.se-MailScanner-SpamScore: sssssssssssssssssss


Exempel på hur en filterinställning ser ut i Outlook 2003:
(Outlook kallar mailheaders för "Internet-rubriker" eller "Meddelanderubriker")

© Magnus Stenman 2005