Webmail  

Webmail-tjänsten är endast till för kunder med mailbox.

Webmail jobbar mot samma mailfolder som vanlig POP-mail, så man kan använda de båda systemen parallellt, men inte vid exakt samma tidpunkt. Mail som flyttas till nya foldrar kan inte nås med POP, POP ser bara INBOX-foldern. Tömmer ni mailboxen via POP kommer mailen också att försvinna från webmail.

Logga in med ert vanliga mb-konto och lösenord. Ändra avsändaradress och namn till era egna under inställningarna.

Inloggning webmail

(inloggning gamla webmailen)
© Magnus Stenman 2005