Spam-policy  


Blockeras dina e-mail?
För att bekämpa spam blockerar vi e-mail från IP-adresser listade i ett antal spärrlistor.

Dessa listor innehåller adresser till kända spammare och servrar utnyttjade av spammare, och din ISP's mailserver finns med.

Du måste kontakta din ISP och få dom att åtgärda problemet.

Om du behöver kontakta oss via e-mail, använd en alternativ mailtjänst, tex Hotmail, eller formuläret i supportsektionen.


Are your e-mails being refused?
To combat spam, we are blocking e-mail from IP addresses listed in a number of blackhole lists.

These lists contains IP addresses of known spammers and servers used by spammers, and your ISP's mail server is listed.

You will have to contact your ISP, and have them fix the problem.

If you need to contact us via e-mail, use an alternative mail service such as Hotmail, or use the form in our support area.

Spärrlistor som för närvarande används: Blackhole lists currently being used:
pbl policy
spamcop quick response
sbl-xbl composite


84562 accesser
© Magnus Stenman 2005